23. januar 2018

Generalforsamling


                                                             

 
                                                                                                                      
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 26. februar kl. 13.30 på Hotel Astoria (lige ved Hovedbanegården)   

                                     
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent.
02.  Valg af referent.
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.
04.  Kassererens årsregnskab
05   Indkomne forslag
06.  Forslag til kontingent.
07.  Valg af formand. 
08.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle i bestyrelsen modtager genvalg.
 
09. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Hansen. Revisorsuppleant Poul Hedemann modtager genvalg. Begge vælges for 1 år ad gangen.
10. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen uddeles Rejsejournalisternes Rejsepris 2017.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og kage. Pris kr. 50. Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig til denne del af generalforsamlingen
Tilmelding på info@rejsejournalisterne.dk senest mandag den 12. februar 2018 kl. 12.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen                     
 
 
 
 
 
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle