05. marts 2018

Medlemsmøde om dansk turisme d. 8. februar 2018: Vækst i hele Danmark gennem sæsonudvidelse.

Dansk turisme er kun gået én vej i de seneste mange år, nemlig fremad. Alligevel skal turismeaktører altid tænke nyt, tænke fremad og gøre det endnu bedre. Tænke i nye muligheder og koble tingene på nye måder, f.eks. kyster og byer. Vi skal fortælle nye historier om Danmark. Der var enighed om, at rammebetingelserne lader noget tilbage at ønske, men ideer til, hvordan Danmark bliver endnu mere attraktivt som turistmål, var der ikke mangel på. Der skal udvikles, udvides, forbedres – og måske også fordeles bedre hen over hele landet. Det går godt, men det kan gå meget bedre. Danmark som helårsdestination eller i al fald en længere turistsæson er et stort ønske, og der ér sket meget. Men ikke nok, kunne man forstå.  
Mødets panelet bestod af fire aktører, nemlig direktør for Danhostel, Ole Andersen, som var vært for arrangementet, adm. direktør for Visit Denmark, Jan Olsen, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted, og direktør for Small Danish Hotels, Jørgen Christensen. Hver især fortalte de om deres virksomhed og tog på forhånd udgangspunkt i nogle temaer fra det sted, de oplever tingene.
Ole Andersen talte i sin intro om udfordringer og muligheder i konceptet vandrerhjem, populært kaldet hostels. Dan Hostel består af 62 vandrerhjem i Danmark, og han manede evt. fordomme om hostels i jorden. Vandrerhjem/hostels er steget mest i antal overnatninger med meget stor vækst i 2017. Han pointerede, at fællesskab, samvær, god beliggenhed, billige priser en vigtige detaljer, som folk ønsker, og de er populære for bl.a. store familier og grupper. Toptunet wi-fi er et must anno 2018, mens TV på rummet er ligegyldigt. Hostels er meget efterspurgte i byerne, mens den største udfordring ligger i provinsen, hvor det er mere af et lotteri. Men indlogerer en stor gruppe håndværkere sig i en yder- eller skuldersæson, eller er der sportsstævne i en by, så hjælper det. Skuldersæson er lige før og efter højsæsonen. Man skal ikke satse på, at det skal være hele året.
Jan Olsen, direktør i Visit Denmark, spurgte: Er en stor skuldersæson i Danmark fatamorgana? Har vi destinations- og produktudvikling nok til at gøre det attraktivt at rejse til Danmark i skuldersæsoner? Bliver der investeret tilstrækkelige økonomiske midler i markedsføring af Danmark som rejsemål for at kunne udnytte potentialet i skuldersæsonen? Ifølge ham har vi en skuldersæson allerede (marts, april, maj, juni, september og oktober), og her har vi faktisk 52% af de udenlandske turister). Men giver det egentlig mening at tale om højsæson? For Danmark er i og for sig ret tæt på at være en helårsdestination. Nu kommer folk på korte ferier året rundt, og Danmark er blevet en voksendestination mere end en børne. Bl.a. har gastronomiturismen været med til at løfte tallet. Hans nøgleord var, at ”vi skal fortælle nye historier” om Danmark og de mange muligheder. Politisk skal der også sigtes mere på turisme, men der lægges fra politisk side ikke penge nok i den.  Alligevel har turismen det faktisk godt.
 
Jens Hausted, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme spurgte: Hvor vigtig en rolle kan turismen spille i forhold til at øge vækst og beskæftigelse på kysterne og i natur-Danmark i skuldersæsoner? Meget! Hvis man husker, at der er flere sæsoner og forskellige målgrupper også i kystturismen. Og tænker i det rette kundemiks for en feriedestination - fremhæver og husker de særlige værdier i kystturismen. Hvorfor kommer gæsterne, og hvad er de særligt tilfredse med? Vi skal bruge slagkraftig kommunikation af vores produkter på det internationale marked, skabe et nyt mind-set hos turismeaktørerne. Kobling mellem kyst/countryside og byer er vigtig, og det giver muligheder for at arbejde meget mere med sæsoner. Jens Hausted kalder det hellere sæsonforlængelser eller endda flere sæsoner, for der er mange forskellige motiver til at komme og mange målgrupper. Man skal bygge (nye) produkter op. Det er lykkedes for tyskerne at sælge december måned ved deres Østersøkyster, hvorfor ikke for os. Vi skal få de kunder, som VI gerne vil have. Selv tænke i alle typer og forskellige tidspunkter. Men det kan og skal ikke nødvendigvis være på alle kyster. Vi skal snarere tænke i at skabe steder, som har de ting, gæster spørger efter, inden for rækkevidde. Vi HAR sommerhusene, men det er en hæmsko, at de ligger mellem byerne, ikke lige ved dem. Vi skal bygge, hvor der allerede er mennesker, f.eks. ved gamle havnebyer. Koblingen af by og kyst – dét rummer mange muligheder.
 
Jørgen Christensen (CEO) fra Small Danish Hotels, der har 80 kroer, slotte og herregårde som medlemmer pegede på, at der er brug for bedre rammebetingelser for turismeerhvervet og en øget indsats for mere kvalificeret arbejdskraft i yderområderne. For bedre digital infrastruktur i landområder og større regional turismeudvikling igennem Vækstråd. Der bør være større samarbejde på tværs af region og kommunegrænser – og fokus på andet end København og sommerhuse i den internationale markedsføring. Han slog til lyd for markedsføring af ”Reason to go”- projekter som f.eks. Unesco Verdensarv og mange andre ”fortællinger”. Danmark bør have flere penge til markedsføring og skabe bedre rammebetingelser for vækst, også gerne med lavere hotelmoms, som den er i vores nabolande. Vi skal stille flere krav til hinanden og os selv. Der er brug for mere kvalificeret arbejdskraft - vi uddanner og uddanner bare for at se dem forsvinde ind til byerne. Alle de gode ideer med lokal mad og restauranter, der laver butikker ved siden af og sælger råvarer – det er fint, men alt det skal markedsføres – og hvem skal gøre det? Det er ikke os, mente Jørgen Christensen.
 
Til det sagde Visit Denmarks adm. direktør, at det ikke er Visit Danmark, som skal skabe de produkter, ed skal markedsføre. Det er hoteller og andre overnatningssteder og turistkontorer m.fl.
Han påpegede, at ”vi har nået det resultat, vi så længe har stræbt efter. Det skal der bygges videre på, og vi skal vise, hvad vi dur til. Og her er det gode værtskab også utrolig vigtigt”.  
Især Jørgen Christensen boblede med idéer og lagde ikke skjul på, at der skal stilles flere krav, hvis vi fortsat skal have vækst. Og der ér plads til forbedringer: ”Vi har businessgæster, som forventer moderne værelser med bad og toilet, TV, internet, lounge med arbejdspladser. Men vi mangler penge til de investeringer”. Og han havde et hip til Visit Denmark: ”I udlandet er det først og fremmest København, der markedsføres. Jeg går ud fra, at I ved, hvor mange muligheder der er i Jylland, og i vores organisation har vi fremragende oplevelsesmuligheder og herregårde og slotte, som fortjener langt større opmærksomhed. Der er mange muligheder. Brug de aktiviteter der er til rådighed i ”pakker” og knyt dem til events, historie, festivaler, særlige attraktioner, gastronomi, kultur. Samarbejd med dem der kender de enkelte ting ude omkring.
Ole Andersen var enig og foreslog også, at man kan skabe ”pakker”, som endda breder sig ud i flere forskellige byer. Gøre ting nemme og tydelige for turisterne at finde ud af og opleve. Skabe samarbejde mellem de interesserede parter. Jens Hausted understregede også, at de kommunerne må prioritere at vide, hvad de egentlig har at byde på - og få det ud!
Mødet viste tydeligt, at der er masser af ideer at gå videre med, og at det gælder om at nytænke og samarbejde mere om at gøre Danmark endnu mere attraktivt for turister, end det allerede er. Det handler om meget andet end sæsonudvidelser, men netop det kan ske ved at tænke mere ud af boksen. Flere penge til markedsføring var tydeligvis også et stort ønske.
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle