14. december 2018

Nyhedsbrev: Glædelig jul og godt nytår


Så er vi snart på vej til 2019.

Bestyrelsen vil hermed takke for jeres opbakning til arrangementerne i årets løb. De sidste to arrangementer, henholdsvis besøget i lufthavnen  og mødet på Wake Up Copenhagen var velbesøgte med cirka 30 deltagere begge gange. Tak for det.

Nye medlemmer
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået  to  nye mediemedlemmer: Stefan Hammerich og Mikkel Bækgaard. De  ønskes  begge velkommen i foreningen.                                                                                                                                                   
Vi skal samtidig opfordre alle vore medlemmer til at lave et serviceeftersyn af deres kontaktinformation på vores hjemmeside. Er navn, telefon nr. og ikke   mindst mailadresse korrekt? Hvis ikke tøv ikke med at sende rettelser hurtigt til info@rejsejournalisterne.dk.

Ferie for alle i Herning                                                                                                                                   
Med hensyn til Ferie for alle i Herning, bliver der ikke arrangeret nogen todagestur i 2019. Vi kan ikke skaffe sponsorer. Derfor bliver der tale om en endagstur til messen med  afgang fra København kl. 05.30. Det kommer til at koste kr. 300 tur retur inklusiv morgenmad,  og frokost i Herning og sandwichens på turen retur til København. Invitation udsendes  lige efter nytår.

Kontingent

Den 2. januar udsendes kontingentopkrævning for 2019 med betaling senest 5.2. Det henstilles, at alle husker at betale  til tiden, så vi undgår rykkerbrev. Ligesom det henstilles at I lige skriver jeres navn på indbetalingen. Tusind tak.

Generalforsamling                                                                                                                     

Der indkaldes til årets generalforsamling  tirsdag den  5. marts  2019. Dagsorden  med tid og sted udsendes  i begyndelsen af januar måned. Husk at forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest en måned før.

Med venlig hilsen bestyrelsen


Til nyhedsoversigt
  • Se alle