09. januar 2019

5. marts: Generalforsamling


Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 11.30 på Hotel Astoria (lige ved Hovedbanegården)   

                                     
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent.
02.  Valg af referent.
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.
04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
05   Indkomne forslag
 
Foreningens kollektive rejseforsikring hos Gouda er nu 10 år gammel. Mediemedlemmernes pris for forsikringen har været uændret i 10 år, mens Gouda løbende har justeret satserne for Norden, Europa og Verden opad med større og større udgift for foreningen. Derfor foreslår bestyrelsen, at kontingent til forsikringen, der i dag udgør kr.300 af det samlede kontingent på 600 forhøjes med kr. 50 fra 1. januar 2020.
 
06.  Forslag til kontingent. (Kr. 650 fra 1.1.2020).
      
07.  Valg af kasserer. 
08.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle i bestyrelsen modtager genvalg.
 
09. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Hansen. Revisorsuppleant Poul Hedemann modtager genvalg. Begge vælges for 1 år ad gangen.
10. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen uddeles Rejsejournalisternes Rejsepris 2018.
Efter generalforsamlingen er der et let traktement.  Pris kr. 100. Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig til denne del af generalforsamlingen
Tilmelding på info@rejsejournalisterne.dk senest mandag den 25. februar 2019 kl. 12.
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen       
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle