22. januar 2020

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 11.00 på Hotel Phoenix, Bredgade 37, 1260 København K.  

                                     
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent.
02.  Valg af referent.
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.
04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
05   Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest en måned  før generalforsamlingen.
 
06.  Forslag til kontingent. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent).
      
07.  Valg af formand. Anne-Vibeke Isaksen ønsker ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen at foreningens næstformand Hanne Høiberg vælges som formand.

08.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
 
Udover formanden, der ikke ønsker genvalg, ønsker Judith Betak heller ikke genvalg. Der skal derfor vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har nogle emner i tankerne, men hvis du kunne tænke dig at opstille  til bestyrelsen bedes du venligst kontakte  sekretariatet hurtigst muligt på info@rejsejournalisterne.dk.
 
09. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Hansen. Revisorsuppleant Poul Hedemann modtager genvalg. Begge vælges for 1 år ad gangen.
10. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen  er der et let traktement.  Pris kr.100. Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig til denne del af generalforsamlingen
Tilmelding på  info@rejsejournalisterne.dk senest mandag den 24. februar 2019 kl. 12.
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen       


Til nyhedsoversigt
  • Se alle