Danske Rejsejournalister Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts kl. 11.30 på:

Hotel WakeUp Copenhagen
Borgergade 9
1300 København K.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Valg af referent.
   
 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
   
 4. Kassererens årsregnskab med revisors påtegning.
   
 5. Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal indsendes senest en måned før, altså 20. februar. Sendes på info@rejsejournalisterne.dk
   
 6. Forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
   
 7. Valg af formand/kasserer
  Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. På valg er formanden Kirstine Krefeld, der ikke ønsker genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen foreningens næstformand Rikke Koks Andreassen.
   
 8. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Damgaard Petersen, Lissen Jacobsen og Lars Milbæk.Lars-Terje Lysemose har trukket sig fra bestyrelsen, og i hans sted foreslår bestyrelsen nyvalg af Louise Alkjær fra Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) samt Anette Brylov Hansen, Danhostel som repræsentant for branchen.
   
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Ole C. Jørgensen, og af revisorsuppleant Poul Hedemann. Begge vælges for et år ad gangen.
   
 10. Eventuelt.

Under generalforsamlingen serveres kaffe/te og vand og efter generalforsamlingen kan man købe en sandwich og en øl/vand. Pris for dette kr. 100,-.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig generalforsamlingen inden den 12. marts 2024 til info@rejsejournalisterne.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

NB: Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse og telefon på det medlem, der medbringer denne samt navn, adresse og telefon på fuldmagtsgiveren. Fuldmagten indsendes via mail på info@rejsejournalisterne.dk senest otte dage før generalforsamlingen. Ændringer af vedtægter kræver 2/3 majoritet jfr.§ 15.

Sekretariat: Aage Krogsdam, Egebregnen 13, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf. 40506008

Scroll to Top