Foreningens historie

Foreningen Danske Rejsejournalister har siden 1975 været et samlingspunkt for journalister, forfattere, fotografer og andre, som beskæftiger sig professionelt med rejsejournalistik

Når film, teater og sport kunne have deres egne foreninger blandt aktive journalister, hvorfor skulle rejsejournalister så ikke? I slutningen af 1960erne begyndte flere og flere rejsejournalister nemlig at melde sig på banen sammen med danskernes rejselyst. Indtil da havde det været småt med deciderede rejsesektioner på de store aviser.

På baggrund af en henvendelse i efteråret 1974 fra verdensorganisationen af rejselivs-skribenter, FIJET, som opfordrede danske og nordiske kolleger til at slutte sig til organisationen, tog Politikens rejselivsmedarbejder, redaktør Svend Aage Andersen, initiativ til at etablere en ny forening i Danmark. En forening for journaliser, forfattere med flere, der arbejdede med turisme og rejseliv. Svend Aage Andersen skabte via sine kontakter til kolleger på blandt andet Berlingske, Børsen, Take Off og aktive freelanceskribenter og forfattere den nødvendige klangbund for at danne en forening.

Svend Aage Andersen ringede blandt andet til Ejvind Olesen på Berlingske og spurgte, om han ville være med. På daværende tidspunkt havde Ejvind mere end rigeligt at se til med opbygning af en rejse-sektion på Berlingske og var derfor ikke vildt interesseret. På den anden side ville han heller ikke stå udenfor. Det ud fra den betragtning at Politiken, Berlingske og Jyllands Posten var afgørende for slagkraft for en ny forening med både journalister og fotografer.
Svend Aage fik samlet et godt hold. Forslag til vedtægter med beskrivelse af foreningens formål og retning blev vurderet i en snæver kreds, inden initiativet den 5. maj 1975 var så langt fremme, at der kunne holdes stiftende generalforsamling. Forslaget til vedtægter blev vedtaget, og Danske Rejseskribenter var en realitet.

Fra det stiftende møde: fra venstre initiativtager og formand Svend Aage Andersen,  Poul Tibæk, Ola Trøning og Ejvind Olesen.

Medlemmer

Vedtægterne lagde vægt på, at optagelse som ordinært medlem alene kunne opnås på baggrund af strengt faglige kriterier, men den stiftende forsamling fandt det samtidig naturligt, at rejselivs-repræsentanter kunne optages som ekstraordinære medlemmer med adgang til alle arrangementer, dog uden stemmeret og valgbarhed. Til de sidste hørte blandt andet udenlandske turistchefer, medlemmer af udenlandske diplomatiske repræsentationer, medarbejdere ved Udenrigsministeriets presse- og informationsafdeling, medlemmer af officielle internationale samarbejdsorganisationer for rejseliv, turisme, miljøbeskyttelse og ulands information samt repræsentanter for informationssektoren i firmaer, der arbejder med rejseliv, turisme, transport og eksport fra Danmark.

Forenings første rejsepris  gik til direktør Birgit Dalkov, Coral Rejser. Her får hun den 12. april 1976 en blomsterplantning overrakt af formanden Sven Aage Andersen.

Første bestyrelse

Foreningen Danske Rejseskribenters første bestyrelse bestod af formand Svend Aage Andersen, Politiken, forfatteren Axel Beck, Ejvind Olesen, Berlingske Tidende, Poul Tibæk, Take Off og Ola Trøing, FDM. Suppleanter blev Poul Tolderlund-Hansen, Frederiksborg Amts Avis og Kay Nielsen, Billedbladet. Til revisor valgtes Andreas Dalgaard, Weekendavisen Berlingske Aften med Flemming Thiim, Børsen, som suppleant.

Blandt stifterne var desuden Lorenz Albeck-Larsen, Politikens Lokalaviser og Forlag, Ib Bjørnbak, Kristeligt Dagblad, Gunnar Buchwald, B.T., Frede Duncker, Motor, John Ekwall, Svend Herlöw, Erik Horskjær, Svend Aage Jensen, Berlingske, Bernhard Linder, FDM/Motor, Vic. Lundsgaard, TTG, Mogens Chr. Nørlund, Familie-Journalen, Tage Nissen, Erik Olaf-Hansen, Chris Parø, Kaj Spangenberg, Politiken, Jan Uhre og globetrotteren Jens Bjerre.

I september 1976 besøgte Gambias ministersekretær foreningen. Her ses  fra venstre formanden Svend Aage Andersen, A. M. M. Jagne og Ejvind Olesen.

En bred forening

Svend Aage Andersen var som ny formand meget optaget af, at foreningen skulle favne bredt med både skribenter, forfattere og medarbejdere ved elektroniske medier. Nyheden om den nystiftede Danske Rejseskribenter spredtes hurtigt i branchen, og i løbet af ganske få dage voksede medlemstallet hurtigt.

Blandt de første medlemmer var bl.a. Ib Boye, Billedbladet, Bent Ove Christiansen, Land og Folk, Andreas Dalgaard, Weekendavisen Berlingske Aften, forfatteren Arne Falk-Rønne, Hanne Følbæk, Lokalkorrespondancen, Lars Hoffmann, Aktuelt, Leif Nielsen, Palle H. Norling, Radioavisen, Hakon Skafte, Flemming Hansen-Thiim, Børsen, Arne Travis og Povl Westphall, Berlingske.

I sommeren 2020, 45 år efter foreningens stiftelse, er en lille, eksklusiv personkreds, der var blandt foreningens første medlemmer, stadig at finde i foreningen. Det er Ejvind Olesen (mangeårig formand af foreningen og i dag æresmedlem), Kaj Spangenberg og Hanne Følbæk.

Fra en italiensk  middag i København  1990 fra venstre Steen Schwerin, Karin Aagesen, Sven Aage Andersen og Andreas Dalgaard.

Første rejsepris

Foreningen var med til at skabe en platform for rejselivets oplevelser og glæder. Foreningen fik medvind, og flere og flere skribenter fra skrevne og elektroniske medier meldte sig ind.
Det stod dog hurtigt klart, at skulle den nystiftede forening have gennemslagskraft og vinde alment kendskab, måtte der skabes en rejsepris. Det skete allerede året efter stiftelsen med indførelse af DR-Prisen (Danske Rejseskribenters Pris). Prisen skulle tildeles en organisation eller en person, som gjorde noget særligt for danskere på rejse i udlandet. Sponsor var fra begyndelsen Eurocheck, senere Eurocard.

Første DR-Pris blev den 12. april 1976 tildelt direktør Birgit Dalkov, Coral Rejser, som på det tidspunkt var blandt de første, der åbnede det danske rejsepublikums øjne for at rejse til Irland. Prisuddelingen blev i øvrigt behørigt fejret med taler af bl.a. daværende ambassadør for Irland i Danmark, Mr. Dermot Valdron, og med gæsteoptræden af The Minstrels fra Bunratty Castle.
I 1982 fik DR-prisen ny sponsor, Europæiske Forsikringsselskab, og ændrede i samme anledning navn til Europæiskes Rejsepris. Det var og er fortsat foreningens bestyrelse, som suverænt vælger prismodtageren.

Fra  overrækkelsen af foreningens første rejsepris. Fra venstres ses Birgit Dalkov, Coral Rejser, hvis hoveddestination var Irland, Irlands ambassadør i Danmark Dermot Valdron, og foreningens formand Svend Aage Andersen.

Priser før og nu

Fra 1983 fik foreningen en markant placering omkring den store rejsemesse i Bella Center. Ejvind Olesen stod i spidsen for samarbejdet med messen, der i de første år trak over 50.000 besøgende. Foreningen kunne åbne døre, og fik som nævnt indstiftet årets rejsepriser. Først Danske Rejseskribenters pris for en indsats for danskere på ferie i udlandet. Senere den modsatte: Havfrueprisen til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for turismen lokalt i Danmark. Prisen uddeles hvert år i Herning under Ferie for Alle.

Efter 30 år med Europæiske som sponsor stoppede forsikringsselskabet efter overrækkelsen af Europæiskes Rejsepris ved den 30. rejsemesse Ferie & Fritid i Bella Center i januar 2012. Sponsoratet blev overtaget af SOS International, som dog trak sig i 2015. Derefter overtog foreningen selv prisen, nu som Rejseprisen. Vi har siden overrakt den ved vores generalforsamling – dog ikke i 2020.

Den anden pris, Havfrueprisen, blev for første gang uddelt i 2004 og tilfaldt Danske Småøer. Pris nummer tre, Årets Rejsejournalist, blev første gang uddelt i 2007 og gik til rejsejournalist Ulla Lund.

Foreningens priser er under debat i bestyrelsen. Blandt andet kan foreningen kan ikke længere skaffe sponsorer til Rejseprisen. Der er ingen tvivl om, at priserne i dag ikke har samme prestige som for 30-40 år siden. At der er gået inflation i priser, viser det faktum, at der findes i dag over 100 forskellige journalistpriser.

Foreningens kasserer Poul Tibæk afleverer den 5. maj 1985  en gave fra Tidskriftet Take Off på kr.  10.000 til formanden Svend Aage Andersen.

Formænd

Rejseredaktør på BT Carsten A. Andersen afløste i 1980erne Svend Aage Andersen som formand. Han afløstes i 1994 af rejseredaktør på Berlingske Tidende Ejvind Olesen, som bestred posten til 2006, hvor foreningen fik sin første kvindelige formand, rejseredaktør på DK4 og Anne-Vibeke Rejser, Anne -Vibeke Isaksen. Anne-Vibeke blev formand på et tidspunkt, hvor der skete en masse nytænkning inden for rejsebranchen, og hun stod sammen med skiftende bestyrelser for en række nyskabelser. Det skete gennem ændringer af vedtægterne ad flere omgange. Anne-Vibeke var formand i 14 år, inden hun i foråret 2020 blev afløst som formand af bestyrelsesmedlem og freelance journalist Hanne Høiberg.

Vedtægtsændringer

Anne-Vibeke Isaksen var med til at forhandle en rejseforsikring på plads med Gouda – en forsikring som var og stadig er meget populær blandt mediemedlemmerne. Hun var med til at ændre navnet Danske Rejseskribenter til Danske Rejsejournalister. Hvem der kunne blive medlem ændredes også, således at formuleringen A og B medlemmer blev erstattet af mediemedlemmer, branchemedlemmer og seniormedlemmer.

I takt med udviklingen inden for rejsejournalistikken er medlemskriterierne blevet mere fleksible, blandt andet optages også bloggere og influencers. I 2013 blev der ligeledes åbnet for, at branchen kunne vælge et medlem fra branchen til bestyrelsen. Det blev daværende kommunikationschef i Apollo Rejser, Rikke Koks Andresen. Hun er i dag selvstændig med bureauet PR-Wise og stadig med i bestyrelsen.

På den sidse rejsemesse i Bella Centret i 2012 ses her  tre af stifterne af foreningen i 1975. Fra venstre: Nu afdøde Globetrotter Jens Bjerre, Ejvind Olesen og Kaj Spangenberg.

Nutiden

En af de største udfordringer for foreningen de senere år har uden tvivl været mediekoncentrationen i Danmark. Færre og færre aviser har rejsetillæg, og det har betydet, at især freelancerne har fået sværere ved at få afsat deres artikler. Desuden er honorarerne siden slutningen af 90erne vel nærmest blevet reduceret med 75 procent i mange medier.

Rejsejournalistikken er også blevet udfordret af de sociale medier, hjemmesider og blogs. Foreningen vil dog fortsat være et godt netværk for de mange, som beskæftiger sig med verdens bedste begreb, nemlig rejsebranchen. Dét selv om corona-pandemien i foråret/sommeren 2020 har givet rejsebranchen – og Danske Rejsejournalister – helt andre udfordringer.

I 2020 så bestyrelsen således ud: Hanne Høiberg, formand, Rikke Koks Andreassen, næstformand, Aage Krogsdam, kasserer, Lissen Jakobsen, Mikkel Bækgaard, Jan Aagaard, Mette Damgaard, Anne Persson og Flemming Larsen.

Forfattere: Jørn Henrik Jørgensen, Ejvind Olesen, og Aage Krogsdam

Scroll to Top