Danske Rejsejournalister Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts kl. 11 på hotel Wakeup Copenhagen, Borgergade 9, 1300 København K                                                                                                             

Dagsorden ifølge vedtægterne:

01.  Valg af dirigent.

02.  Valg af referent.

03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.

04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.

05.  Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal indsendes senest en måned før generalforsamlingen. Sendes til info@rejsejournalisterne.dk

06. Forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

07. Valg af formand/kasserer.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Hanne Høiberg har meddelt bestyrelsen at hun stopper som formand. I stedet foreslår bestyrelsen freelancejournalist Kirstine Krefeld.

08. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Damgaard Petersen, Rikke Koks Andreassen, Lissen Jacobsen, Jan Aagaard og Flemming Larsen.
Anne Christine Persson og Mikkel Bækgaard ønsker ikke at stille op igen.

09. Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens Hansen ønsker at stoppe, i stedet foreslår bestyrelsen Ole C. Jørgensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Poul Hedemann. Begge vælges for et år ad gangen.

10. Evt.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig generalforsamlingen inden den 24. februar 2022. Tilmelding sendes til info@ rejsejournalisterne.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Sekretariat: Aage Krogsdam, Egebregnen 13, 4070, Kirke Hyllinge. Tlf. 40506098.

NB:  Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse og telefon på det medlem, der medbringer denne, samt navn, adresse og telefon på fuldmagtsgiveren. Fuldmagten indsendes via mail til info@rejsejournalisterne.dk senest otte dage før generalforsamlingen. Ændringer af vedtægter kræver to tredjedels majoritet, jf. § 15.

Scroll to Top