Danske Rejsejournalister Generalforsamling 2023


 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 11.30 på hotel Wakeup Copenhagen, Borgergade 9, 1300 København K.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

01. Valg af dirigent.

02. Valg af referent.

03. Formandens beretning om foreningens virksomhed.

04. Kassererens årsregnskab med revisors påtegning.

05. Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal indsendes senest en måned før generalforsamlingen. Sendes på info@rejsejournalisterne.dk

06. Forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

07. Valg af formand/kasserer.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. På valg er kasserer Aage Krogsdam, der modtager genvalg.
 
08. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Damgaard Petersen, Rikke Koks Andreassen, Lissen Jacobsen og Lars Terje Lysemose. Jan Aagaard modtager ikke genvalg og i hans sted foreslår bestyrelsen Lars Milbæk fra DCU.

09. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Ole C. Jørgensen og af revisorsuppleant Poul Hedemann. Begge vælges for et år ad gangen.
 
10. Evt.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich og en øl/vand. Pris for dette kr. 100,-.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig generalforsamlingen inden den 20. marts 2023.  Begge dele sendes til info@ rejsejournalisterne.dk 
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

NB:  Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse og telefon på det medlem, der medbringer denne samt navn, adresse og telefon på fuldmagtsgiveren. Fuldmagten indsendes via mail på info@rejsejournalisterne.dk senest otte dage før generalforsamlingen. Ændringer af vedtægter kræver to tredjedels majoritet, jf. § 15.
 
Scroll to Top